Att föda upp KRAV-grisar är något som vi på Ramstad Gård är väldigt stolta över. För att djuren ska kunna leva så nära sitt naturliga beteende som möjligt, krävs det ett stort engagemang och kunskap från djurskötarens sida. Våra grisar har alltid tillgång till utevistelse och sommartid bökar de fritt på stora beteshagar.

Vi har grisning var 6:e vecka som innebär att ca 18-20 suggor grisar i tre avdelningar. Varje sugga har sin egen låda som hon själv boar i med massor av halm innan hon ska föda. Detta är en mycket viktig del i suggans naturliga beteende vilket skapar en lugn och harmonisk stämning i stallet. Efter grisning diar suggan sina smågrisar i 6 veckor innan vi vänjer av henne från sina kultingar.