Ramstad Gård ligger ca 1mil utanför Säffle. Gården går in i sin tredje generation efter årsskiftet 2013 då Karl Petter tar över efter Cecilia och Åke.

Gårdens kärnverksamhet består av en integrerad  KRAV-gris produktion. Vi har ca 75-80 Suggor med egen gyltrekrytering. Samanlagt producerar vi mellan 1500-1700 st slaktfärdiga grisar per år. Vi brukar ca 200 ha åker varav ca 100 ha består av arrende som blir foder till våra grisar.

Vi tillbringar även mycket tid i vår egen skog, där vi utför både röjning och gallringsarbeten.

Ramstad Gård ingår i föreningen Jord på trynet